Kuvataiteilija, taidemaalari ja valokuvaaja Pirjo Nykänen asuu ja työskentelee Kemissä Perämerenrannalla.Taiteilijan elämää ja työskentelyä jaksottaa voimakas vuodenaikojen muuttuminen. Useaan otteeseenulkomailla työskennelleenä hän on kokenut eri ympäristöt antoisina ja omaa pohjoista identiteettiäänsyventävänä.Nykäsen teoksista välittyy usein tarina naisen elämästä. Liinat, verhot ja vaatevuoret ovat kodinelementtejä ja näin ollen yhdistävä tekijä maalauksessa ja valokuvauksessa. Teoksissa hän ei tavoitteletotuttua kauneutta. Ihmisen elämä on mielenkiintoinen kaikessa ilossa ja surussa.


Visual artist, painter and photographer Pirjo Nykänen lives and works in Kemi, on the Finnish Gulf ofBothnia. Her life and work defer strongly to the changing of the seasons. On several occasions whileworking abroad, she experienced different rewarding environments rewarding and her own northernidentity in greater depth.Nykänen often works to convey the story of a woman's life. Cloths, curtains and bedclothe are domesticelements she uses. Light-created spaces are of interest to her and thus the unifying element in her paintingand photography. In her works, she does not seek for the customary beauty. Human life is interesting in allits joys and sorrows.


Bildkonstnär, målare och fotograf Pirjo Nykänen bor och arbetar i Kemi vid Bottenviken. Konstnärensliv och arbete periodiseras av de starka förändringarna genom årstiderna. Hon har jobbat flera tillfällenutomlands där hon har upplevt olika miljöer givande och sin nordiska identitet fördjupande.Nykänens verk visar ofta en berättelse om kvinnans liv. Dukar, gardiner, högar med kläder är viktigaelementer hemma och därmed en sammanbindande faktor i måleri och fotografi. I sina verk riktar hon intemot den vanliga skönheten. Mänskligt liv är intressant i all dess glädje och sorg.